DADES OFICIALS ENREGISTRADES PER A L'AEMET            
                                             
      ESTACIÓ METEOROLÓGICA MANUAL PLUVIOMÈTRICA A MATARO-PARC DE CRETEIL Nº 0249C             
                                             
      ANY PLUJA(LITRES/mm.) TOTAL            
        GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OCT NOV DES ANUAL            
      2006  122,6        9,5      10,4        3,1        4,1        2,3        6,8      67,0    134,7      41,9        1,2      29,9          433,5              
      2007      5,5      21,8      19,2      66,0      48,6        7,4        0,4    134,8      16,8      49,2        0,6      14,9          385,2              
      2008    38,2      33,9      47,0      32,7    105,7      74,6      13,0        4,4      31,2      74,3      74,1      83,9          613,0              
      2009    63,2      28,7      56,2      70,0      23,7        5,5        4,9        8,5      27,0      71,0        8,7      29,8          397,2              
      2010    44,2    108,7      76,4      21,4    170,9        6,3      36,3      49,5      87,2    100,1      14,4      85,0          800,4              
      2011    36,4        8,9    141,8      11,2      59,1      30,3      72,3        1,1      14,5    173,2    180,1        1,0          729,9              
      2012      2,8      12,4      25,2      64,7      46,0        4,9      19,5      12,4      74,3    138,6      33,4        1,4          435,6              
      2013    33,7      36,9      82,3      80,4      46,5      26,7        9,3      20,5      49,0      85,7    106,4      18,6          596,0              
      2014    42,4      34,8      16,1      31,2      86,2      21,8      65,2      44,0    151,5      34,5    115,4      24,1          667,2              
      2015    14,0      28,3      68,4      14,8      36,6        3,4      37,0      64,9      33,7      33,9      35,6        0,5          371,1              
      2016      1,8      78,9      17,7      96,1      22,2        9,1        4,8      12,6      40,5    176,5      50,2      15,4          525,8              
      2017    32,5      28,6      73,7      26,9      14,9        4,1        8,6        6,7    109,0      69,2      11,2        7,5          392,9              
      2018    81,0      75,6      55,4      66,1      82,7      19,8      20,5      38,3      52,8    228,5    103,5        3,1          827,3              
      2019      9,6        3,8        6,3      23,9      48,2                          91,8              
      MITJA    37,7      36,5      49,7      43,5      56,8      16,6      23,0      35,7      63,2      98,2      56,5      24,2          519,1              
                                             
                                             
      ESTACIÓ METEOROLÓGICA MANUAL PLUVIOMÈTRICA A MATARO-CAN CAÑELLAS Nº 0249D            
                                             
                                             
      ANY PLUJA(LITRES/mm.)                       TOTAL            
        GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OCT NOV DES ANUAL            
      2012                18,3      11,1      71,6    150,0      34,8        2,0                
      2013    37,0      48,2    104,4      95,3      50,2      23,1      10,4      25,5      61,9      91,1    120,3      17,7          685,1              
      2014    47,4      38,8      20,3      38,5      93,8      23,0      75,3      45,3    174,0      29,5    128,5      24,9          739,3              
      2015    16,5      28,7      85,5      15,4      38,8        3,4      36,4      86,2      38,3      36,1      34,8        0,3          420,4              
      2016      1,9    133,6      17,4      98,6      31,5      10,3        3,7      10,8      43,8    203,2      48,2      19,5          622,5              
      2017    41,4      30,9      80,1      28,9      15,2        6,3      10,5      10,8    109,9      70,1        9,2        6,4          419,7              
      2018    90,3      86,1      57,0      70,1      75,2      28,3      20,8      34,1      29,9    242,6    101,3        3,4          839,1              
      2019    10,2        4,2        2,8      23,0      56,1                          96,3              
      MITJA    35,0      52,9      52,5      52,8      51,5      15,7      25,1      32,0      75,6    117,5      68,2      10,6          546,1