DADES OFICIALS ENREGISTRADES PER A L'AEMET            
     
  ESTACIÓ METEOROLÓGICA MANUAL PLUVIOMÈTRICA A MATARO-PARC DE CRETEIL Nº 0249C   
     
  ANY PLUJA(LITRES/mm.) TOTAL  
    GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OCT NOV DES ANUAL  
  2006  122,6        9,5      10,4        3,1        4,1        2,3        6,8      67,0    134,7      41,9        1,2      29,9          433,5    
  2007      5,5      21,8      19,2      66,0      48,6        7,4        0,4    134,8      16,8      49,2        0,6      14,9          385,2    
  2008    38,2      33,9      47,0      32,7    105,7      74,6      13,0        4,4      31,2      74,3      74,1      83,9          613,0    
  2009    63,2      28,7      56,2      70,0      23,7        5,5        4,9        8,5      27,0      71,0        8,7      29,8          397,2    
  2010    44,2    108,7      76,4      21,4    170,9        6,3      36,3      49,5      87,2    100,1      14,4      85,0          800,4    
  2011    36,4        8,9    141,8      11,2      59,1      30,3      72,3        1,1      14,5    173,2    180,1        1,0          729,9    
  2012      2,8      12,4      25,2      64,7      46,0        4,9      19,5      12,4      74,3    138,6      33,4        1,4          435,6    
  2013    33,7      36,9      82,3      80,4      46,5      26,7        9,3      20,5      49,0      85,7    106,4      18,6          596,0    
  2014    42,4      34,8      16,1      31,2      86,2      21,8      65,2      44,0    151,5      34,5    115,4      24,1          667,2    
  2015    14,0      28,3      68,4      14,8      36,6        3,4      37,0      64,9      33,7      33,9      35,6        0,5          371,1    
  2016      1,8      78,9      17,7      96,1      22,2        9,1        4,8      12,6      40,5    176,5      50,2      15,4          525,8    
  2017    32,5      28,6      73,7      26,9      14,9        4,1        8,6        6,7    109,0      69,2      11,2        7,5          392,9    
  2018    81,0      75,6      55,4      66,1      82,7      19,8      20,5      38,3      52,8    228,5    103,5        3,1          827,3    
  2019      9,6                                    9,6    
  MITJA    37,7      39,0      53,1      45,0      57,5      16,6      23,0      35,7      63,2      98,2      56,5      24,2          513,2      
         
 
  ESTACIÓ METEOROLÓGICA MANUAL PLUVIOMÈTRICA A MATARO-CAN CAÑELLAS Nº 0249D  
 
 
  ANY PLUJA(LITRES/mm.)                       TOTAL  
    GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OCT NOV DES ANUAL  
  2012                18,3      11,1      71,6    150,0      34,8        2,0      
  2013    37,0      48,2    104,4      95,3      50,2      23,1      10,4      25,5      61,9      91,1    120,3      17,7          685,1     TOTAL
  2014    47,4      38,8      20,3      38,5      93,8      23,0      75,3      45,3    174,0      29,5    128,5      24,9          739,3     ANUAL
  2015    16,5      28,7      85,5      15,4      38,8        3,4      36,4      86,2      38,3      36,1      34,8        0,3          420,4     #¡REF!
  2016      1,9    133,6      17,4      98,6      31,5      10,3        3,7      10,8      43,8    203,2      48,2      19,5          622,5      
  2017    41,4      30,9      80,1      28,9      15,2        6,3      10,5      10,8    109,9      70,1        9,2        6,4          419,7      
  2018    90,3      86,1      57,0      70,1      75,2      28,3      20,8      34,1      29,9    242,6    101,3        3,4          839,1      
  2019    10,2                                  10,2      
  MITJA    35,0      61,1      60,8      57,8      50,8      15,7      25,1      32,0      75,6    117,5      68,2      10,6          533,8     #¡REF!
  #¡REF!
  #¡REF!
  #¡REF!
  #¡REF!
  #¡REF!
  #¡REF!
  #¡REF!
  #¡REF!